- İ L A N -

DİCLE KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

Temel hak ve özgürlüklerden olan anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda, anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Belediyesi'nin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; ilçemiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi gereğince Kaymakamlık Makamının 05/01/2015 gün ve 2016/01 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymaya, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran veya riayet etmeyenler hakkında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi uygulanacaktır.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur. 05/01/2016

DİCLE KAYMAKAMLIĞI

İLÇEMİZDE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGÂHLARI

İLE AFİŞ VE PANKART ASMA YERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR.

TOPLANMA YERİ : Hani Yolu Caddesi ile Ergani Caddesi'nin kesiştiği

Üç yol kavşak.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI : Toplanma yerinden itibaren Ergani Caddesi,

Atatürk Bulvarı ve Ferah Caddesi'ni takiben Çeşme

Meydanı'na kadar olan yaklaşık 1 km'lik yol.

TOPLANTI /GÖSTERİ VE MİTİNG ALANI: ÇEŞME MEYDANI.

DAĞILIŞ GÜZERGÂHI :Ferah Caddesi, Eski Hani Yolu Caddesi ile Camii

Kebir Caddesi.

AFİŞ VE PANKART ASMA YER LERİ: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda;

Dicle Kaymakamlığı'nın 'Olur' vereceği afiş ve

pankartlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile

Dicle Belediyesi'nin uygun göreceği yerlere

asılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 
 
Hızlı Erişim Linkleri
 
Diğer HaberlerTüm Haberler
 
DuyurularTüm Duyurular